Informace

CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY V TŘESOVICÍCH

Mateřská škola, Třesovice je malá dvoutřídní mateřská škola zřizovaná obcí. Vzděláváme 35 dětí z obcí Třesovice, Mokrovousy, Dohalice, ale dojíždějí k nám děti také z širšího okolí. Třída Duhová pro děti ve věku 2 – 4 roky má 15 dětí, třída Sluníčko pro děti ve věku 4 – 7 let má 20 dětí. Nižší počet dětí a variabilní organizace dne nám umožňují realizovat zajímavý koncept vzdělávání předškolních dětí.

budova

Mateřská škola je charakteristická svou otevřeností, která napomáhá vytvářet rodinnou atmosféru. V centru pozornosti stojí vždy dítě a úzká spolupráce s jeho rodiči. Rodiče mají po dohodě s vyučujícím dveře do třídy vždy otevřené. Například nezbytnou součástí nástupu nového dítěte do mateřské školy je možnost rodiče či jiné blízké osoby setrvat v mateřské škole spolu s dítětem dle potřeby. Každému dítěti se věnujeme individuálně, vytváříme menší skupiny, které takovou možnost dávají. Ti, kteří vnímají mateřskou školu jako důležitý krok v rozvoji jejich dítěte a umí využít mateřské školy v jeho prospěch, ti jsou u nás velmi spokojeni. Běžné je u nás pravidelné sledování pokroků dítěte a konzultace s rodiči, kterým naše poznatky a doporučení sdělujeme na osobních schůzkách. Pořádáme netradiční třídní schůzky, jejichž součástí bývá i poradenství v oblasti výchovy a vzdělávání dítěte, zveme např. dětskou psycholožku.

Další charakteristikou naší školy je, že přijímáme všechny děti bez rozdílu takové, jaké jsou. Dítěti a jeho potřebám se přizpůsobuje vše, nikoli naopak. Najdete u nás tak děti se specifickými vzdělávacími potřebami včetně dětí nadprůměrně inteligentních. Dbáme, aby případné problémy či nadání byly včas odhaleny a dětem byla věnována odborná péče. Se všemi umíme pracovat. Úzce spolupracujeme s odborníky. Naším cílem je, aby dítě odcházelo do základní školy bez obtíží nebo s předem zajištěnou podporou školy. Pro úspěch dítěte ve škole je tento přístup zcela zásadní. Jsme mateřská škola, která důsledně plní diagnostickou funkci vůči dětem a poradenskou roli vůči rodičům.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Velkou výhodou pro děti u nás je, že část dne mají předškoláci pouze pro sebe. Mají samostatný vzdělávací program zaměřený na školní přípravu. Rozvíjíme intenzivně všechny dovednosti, které dítě bude potřebovat pro úspěšný start v 1. třídě. Ve vzdělávání dětí usilujeme o rovnováhu mezi zcela svobodným a spontánním učením dítěte a plněním úkolů spjatých s povinnostmi souvisejícími s přípravou na budoucí školní vyučování. Věříme, že respekt v procesu vzdělávání musí být vzájemný – učitelka respektuje dítě, jeho zájmy, tempo, individuální potřeby a dítě respektuje společná pravidla, řád, svou roli ve vztahu k autoritě a k vrstevníkům, své povinnosti.

Zcela standardně a v rámci vzdělávacího programu pro všechny vzděláváme děti také prostřednictvím doplňkových aktivit v oblasti jazykové přípravy na angličtinu, poskytujeme program pro rozvoj logického myšlení pomocí moderních pomůcek a her, klademe důraz na rozvoj pohybu a základů různých sportů ve speciálním programu rozvoje pohybových dovedností. Vedle těchto doplňkových aktivit probíhá celoroční tematický program, jehož součástí je značné množství výletů, exkurzí, besed, školních slavností, projektů, divadel a nejrůznějších akcí. Bližší orientaci vám zprostředkuje např. fotogalerie našich webových stránek. Česká školní inspekce označila tyto naše programy jako nadstandardní.

Škola je velmi dobře vybavená pomůckami a kvalitními hračkami. Neustále doplňujeme vybavení novými moderními pomůckami díky sponzorským darům.

Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu. Kromě pěstování těch nejlepších mezilidských vztahů a pozitivního „zdravého „ klimatu ve škole, učíme děti zdravému pohybu a sportu, chodíme hodně ven, do přírody, do lesa, za teplého počasí se učíme na naší zahradě. Organizujeme saunování, lyžařský a plavecký kurz a snažíme se do vzdělávací nabídky zahrnovat i další sporty. Také odpočinek dětí je organizován velmi svobodně dle potřeb dětí.

Ve výchově ke zdravému životnímu stylu máme oporu ve vlastní velmi kvalitní školní jídelně, která vaří zdravě a inovativně. Jsme zapojeni do celostátního programu „Zdravá školní jídelna“, jež vyžaduje plnění přísných kriterií pro sestavu jídelníčku, suroviny atd. Školní jídelna se zapojuje také do vzdělávacího programu a všichni zaměstnanci spolupracují.

Jsme malá moderní mateřská škola s profesionální předškolní přípravou a dobře sehraným týmem lidí nadšených pro práci s dětmi. Nabízíme, ale i vyžadujeme, nadstandardní spolupráci rodičům, kteří mají zájem o kvalitní vzdělávání pro své dítě.