Plánované akce

PŘEDBĚŽNÝ PLÁN PRO CELÝ ŠKOLNÍ ROK

Období

Datum Název akce Forma Na starosti Poznámky
Září

 

 

 

 

 

 

 

1. 9. úterý ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Postupná adaptace uč. duhové třídy  
10.9. čtvrtek 16:15 Třídní schůzka s rodiči Setkání rodičů a zaměstnanců MŠ všichni  
29.9.  úterý Zamávej na měsíc Muzikoterapie Gábi Zdeněk Hladík
Říjen

 

28.10. Státní svátek

– MŠ uzavřena (st)

 

29.10. – 30.10. (čt,pá)

Podzimní prázdniny

 – provoz MŠ neomezen

Od 1.10.

 čtvrtky 10 lekcí

Saunování SK Vlnka Všestary Mirka Odjezd  …..

Příjezd ……

22. 10. 17:30

Čtvrtek

Dýňová slavnost

 

Veřejná akce Káťa  + Gábi  
 

 

 

Logopedická depistáž

SPC Duháček

 

Poradenská služba rodičům Lucka + Gábi Na základě zájmu a souhlasu rodičů

 

Období Datum Název akce Forma Na starosti Poznámky
Listopad …………. Tongo – Výlet Výlet autobusem Miru + MŠ Petrovice
………….. Vánoční focení Soňa Chlumecká Lucka Sada 4 snímků
24. 11. 9.00 Divadlo Štenberk v MŠ Pásmo tří pohádek Gábi obě třídy naráz
Asi 28.11 Sobota

Od 17:00

Zpívání dětí pod vánočním stromem – Třesovice

 

vystoupení dětí pro veřejnost všichni  
Asi 29.11. Neděle

(první adventní neděle)

Adventní vystoupení v Mokrovousích

Od 17:00

vystoupení dětí pro veřejnost všichni + ZŠ Dohalice

 

Období Datum Název akce Forma Na starosti Poznámky
Prosinec

 

 

 

Vánoční prázdniny – přerušení provozu MŠ –

21. 12. – 31. 12. 2020

 

 

 

3.12. Perníčkování

(pečení Barborek)

Oslava tradice sv.Barbory, akce pro rodiče s dětmi Jana -pečení srdíček

-nařezání třešňových větviček

 

4.12. Mikulášská Školní aktivita Miru – kniha pochval

Lucka – kniha hříchů

Jana – program

Evička – balíčky ŠJ
18. 12. pátek Kouzlo školkových Vánoc (nadílka + vánoční pohoštění)

 

Školní slavnost Gábi + Evi požádat rodiče + kolegyně o cukroví, zdravé dobroty
Leden

 

12.1. úterý 8:45 Divadlo – Ferda Mravenec Divadlo v MŠ Gábi  
Barevný týden

 

Školní aktivita Učitelky ranní  + VŠJ Sladit jídelníček
Únor

 

1.2. Pololetní prázdniny

– provoz MŠ neomezen

 

 

…. Karneval Školní slavnost Luci  výzdoba, program, hry, pomůcky, odměny aj.
…… Masopustní průvod v obci Školní aktivita   Kačka – koblížky
15.2. – 19.2. Lyžařská škola se Soptíkem Olešnice – kurz Miru  zorganizovat realizaci (kdo, kdy pojede)
DO 25.2. Soutěž – Školka plná dětí Výtvarná soutěž Jana + Miru Včas odeslat výkresy
FOND RODIČŮ II. Pololetí – 650,- na účet školy / do Poznámky napsat: jméno dítěte + FOND

 

 

 

Období Datum Název akce Forma Na starosti Poznámky
Březen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V březnu a v dubnu, před zápisem do základních škol, případně i v dalších měsících až do konce školního roku

 

Od 1.3.

Konzultační chvilky – rozhovory s rodiči, kteří projeví zájem, témata: organizace vzdělávání v mateřské škole, prospívání jednotlivých dětí v mateřské škole,  připravenost do 1. třídy; konzultace jsou určeny rodičům VŠECH dětí, tedy nejen předškoláků Osobní schůzky:

Ředitelka – schůzky týkající se problematiky chodu školy

 

Učitelky – schůzky týkající se prospívání dětí na základě pg. diagn.

Všichni:

Duhová třída – Řed + Miru

 

Sluníčková třída – Řed. + Lucka

 

– průběžné doplňování diagnostických listů vedení portfolií

-vyhradit si čas konzultačních hodin, (upozornit na něj rodiče v úvodu) a ten dodržet

…………………………. Plavecký kurz Plavecká škola SK Vlnka Miru Odjezd……..

Příjezd………….

25.3. Velikonoční dílna

Od 15:00

dílna pro děti, rodiče a přátele Všichni jednoduchý výrobek pro společnou aktivitu rodičů s dětmi v MŠ
…………. Zápis v ZŠ Dohalice Účast ředitelky v ZŠ Dohalice Gábi  
Duben

 

Velikonoční prázdniny

Pátek 2.4 a pondělí 5.4. – MŠ uzavřena

 

 

1. 4. čtvrtek Hledání vajíček školní aktivita pro pobyt venku Mirka pomůcky (vajíčka s úkoly)
…………..

 

Stěžerská básnička regionální recitační soutěž Lucka vybrat děti, básničky
14. 4. Koledování v obci Aktivita pro pobyt venku Jana Návštěva starosty-společná koleda

 

30.4. Škola čar a kouzel Školní slavnost všichni opékání – oheň

 

 

 

Období Datum Název akce Forma Na starosti Poznámky
Květen 4.5. úterý Den otevřených dveří akce pro veřejnost Gábi + všichni dárečky

 

6.5. čtvrtek

15:00

Wellnes den pro maminky Odpoledne pro maminky všichni (Neděle 9.5.)
14.5. pátek

8:00 – 16:00

 

Zápis do mateřské školy osobní schůzky Gábi

 

Gábi – kancelář
  Plavecký kurz – poslední lekce vysvědčení Miru  
…….. Sportovní týden

 

Závody, soutěže, pohybové hry, běh, přespolní chůze, atd. všichni  
25.5. 9:00 čt Český rok Divadélko v MŠ Gábi  
28.5 Olympiáda MŠ Mikroregionu Nechanicko Regionální soutěž

 

Luci+Gábi  
Brigáda – rodiče a zaměstnanci MŠ – tvorba/ úprava zahradních prvků (tunel, blátivá kuchyňka, dílenský ponk,…)

Zahradnický workshop / Malá technická univerzita / Tvorba hmyzích domečků  / Věda je zábava

 

 

 

 

 

Období Datum Název akce Forma Na starosti Poznámky
Červen

 

 

 

 

 

1.6. úterý Den dětí s překvapením (bubnování)

 

Školní aktivity

 

všichni  
4.6. pátek Školní focení externí služba Luci Dobrovolné přihlášení i pro nedocházející
10.6. čtvrtek

od 15:30

Třídní schůzka

Pro rodiče nově přijatých dětí

kolektivní setkání s rodiči všichni  
14.-18-6. Můj táta Týdenní projekt + dárek Jana Den otců – neděle 20.6.
24.6. čtvrtek Loučení s předškoláky – piknik

Přespávání v MŠ

Školní slavnost 15:30 všichni  
29.6. úterý Výlet – Botanicus Ostrá Školní výlet všichni  

 

         
Do 30.6. Zdraví na talíři VV soutěž Miru + Luci Včas odeslat
Přerušení provozu mateřské školy 12. 7. – 31. 8.2021
Přípravný týden a sanitární úklid pro zaměstnance MŠ 24. 8. – 28 8. 2021
Zahájení školního roku 2021/2022 v pondělí 1. 9. 2021

 

 

 

 

 

AKTUÁLNÍ ZMĚNY A ÚPRAVY

Měsíc

Datum

Čas

Název akce

Forma

Poznámky

Květen

2 – 16.5.   Zápis do MŠ osobní schůzky nutné předem domluvit přesný termín
    Květinová výzva akce  
    Český rok divadélko v MŠ  
    Minizoo  výlet  
    Sportovní týden olympiáda  
    Školní focení    
         
         
         

Měsíc

Datum

Čas

Název akce

Forma

Poznámky

Červen

1.6.   Den dětí školní aktivita  
    Školní focení akce  
    Loučení s předškoláčky zahradní slavnost  
    Přespávání v MŠ předškoláci  
    Školní výlet olympiáda  
    Třídní schůzka pro nové rodiče