Plánované akce

období Datum Název akce Forma Na starosti Poznámky
Září

 

 

 

 

 

 

 

1. 9. úterý ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU Postupná adaptace uč. duhové třídy  
10.9. čtvrtek 16:15 Třídní schůzka s rodiči Setkání rodičů a zaměstnanců MŠ všichni  
29.9.  úterý Zamávej na měsíc Muzikoterapie Gábi Zdeněk Hladík
Říjen

 

28.10. Státní svátek

– MŠ uzavřena (st)

 

29.10. – 30.10. (čt,pá)

Podzimní prázdniny

 – provoz MŠ neomezen

Od 1.10.

 čtvrtky 10 lekcí

Saunování SK Vlnka Všestary Mirka Odjezd  …..

Příjezd ……

22. 10. 17:30

Čtvrtek

Dýňová slavnost

 

Veřejná akce Káťa  + Gábi  
 

 

 

Logopedická depistáž

SPC Duháček

 

Poradenská služba rodičům Lucka + Gábi Na základě zájmu a souhlasu rodičů

 

Období Datum Název akce Forma Na starosti Poznámky
Listopad …………. Tongo – Výlet Výlet autobusem Miru + MŠ Petrovice
………….. Vánoční focení Soňa Chlumecká Lucka Sada 4 snímků
24. 11. 9.00 Divadlo Štenberk v MŠ Pásmo tří pohádek Gábi obě třídy naráz
Asi 28.11 Sobota

Od 17:00

Zpívání dětí pod vánočním stromem – Třesovice

 

vystoupení dětí pro veřejnost všichni  
Asi 29.11. Neděle

(první adventní neděle)

Adventní vystoupení v Mokrovousích

Od 17:00

vystoupení dětí pro veřejnost všichni + ZŠ Dohalice

 

Období Datum Název akce Forma Na starosti Poznámky
Prosinec

 

 

 

Vánoční prázdniny – přerušení provozu MŠ –

21. 12. – 31. 12. 2020

 

 

 

3.12. Perníčkování

(pečení Barborek)

Oslava tradice sv.Barbory, akce pro rodiče s dětmi Jana -pečení srdíček

-nařezání třešňových větviček

 

4.12. Mikulášská Školní aktivita Miru – kniha pochval

Lucka – kniha hříchů

Jana – program

Evička – balíčky ŠJ
18. 12. pátek Kouzlo školkových Vánoc (nadílka + vánoční pohoštění)

 

Školní slavnost Gábi + Evi požádat rodiče + kolegyně o cukroví, zdravé dobroty
Leden

 

12.1. úterý 8:45 Divadlo – Ferda Mravenec Divadlo v MŠ Gábi  
Barevný týden

 

Školní aktivita Učitelky ranní  + VŠJ Sladit jídelníček
Únor

 

1.2. Pololetní prázdniny

– provoz MŠ neomezen

 

 

…. Karneval Školní slavnost Luci  výzdoba, program, hry, pomůcky, odměny aj.
…… Masopustní průvod v obci Školní aktivita   Kačka – koblížky
15.2. – 19.2. Lyžařská škola se Soptíkem Olešnice – kurz Miru  zorganizovat realizaci (kdo, kdy pojede)
DO 25.2. Soutěž – Školka plná dětí Výtvarná soutěž Jana + Miru Včas odeslat výkresy
FOND RODIČŮ II. Pololetí – 650,- na účet školy / do Poznámky napsat: jméno dítěte + FOND

 

 

 

Období Datum Název akce Forma Na starosti Poznámky
Březen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V březnu a v dubnu, před zápisem do základních škol, případně i v dalších měsících až do konce školního roku

 

Od 1.3.

Konzultační chvilky – rozhovory s rodiči, kteří projeví zájem, témata: organizace vzdělávání v mateřské škole, prospívání jednotlivých dětí v mateřské škole,  připravenost do 1. třídy; konzultace jsou určeny rodičům VŠECH dětí, tedy nejen předškoláků Osobní schůzky:

Ředitelka – schůzky týkající se problematiky chodu školy

 

Učitelky – schůzky týkající se prospívání dětí na základě pg. diagn.

Všichni:

Duhová třída – Řed + Miru

 

Sluníčková třída – Řed. + Lucka

 

– průběžné doplňování diagnostických listů vedení portfolií

-vyhradit si čas konzultačních hodin, (upozornit na něj rodiče v úvodu) a ten dodržet

…………………………. Plavecký kurz Plavecká škola SK Vlnka Miru Odjezd……..

Příjezd………….

25.3. Velikonoční dílna

Od 15:00

dílna pro děti, rodiče a přátele Všichni jednoduchý výrobek pro společnou aktivitu rodičů s dětmi v MŠ
…………. Zápis v ZŠ Dohalice Účast ředitelky v ZŠ Dohalice Gábi  
Duben

 

Velikonoční prázdniny

Pátek 2.4 a pondělí 5.4. – MŠ uzavřena

 

 

1. 4. čtvrtek Hledání vajíček školní aktivita pro pobyt venku Mirka pomůcky (vajíčka s úkoly)
…………..

 

Stěžerská básnička regionální recitační soutěž Lucka vybrat děti, básničky
14. 4. Koledování v obci Aktivita pro pobyt venku Jana Návštěva starosty-společná koleda

 

30.4. Škola čar a kouzel Školní slavnost všichni opékání – oheň

 

 

 

Období Datum Název akce Forma Na starosti Poznámky
Květen 4.5. úterý Den otevřených dveří akce pro veřejnost Gábi + všichni dárečky

 

6.5. čtvrtek

15:00

Wellnes den pro maminky Odpoledne pro maminky všichni (Neděle 9.5.)
14.5. pátek

8:00 – 16:00

 

Zápis do mateřské školy osobní schůzky Gábi

 

Gábi – kancelář
  Plavecký kurz – poslední lekce vysvědčení Miru  
…….. Sportovní týden

 

Závody, soutěže, pohybové hry, běh, přespolní chůze, atd. všichni  
25.5. 9:00 čt Český rok Divadélko v MŠ Gábi  
28.5 Olympiáda MŠ Mikroregionu Nechanicko Regionální soutěž

 

Luci+Gábi  
Brigáda – rodiče a zaměstnanci MŠ – tvorba/ úprava zahradních prvků (tunel, blátivá kuchyňka, dílenský ponk,…)

Zahradnický workshop / Malá technická univerzita / Tvorba hmyzích domečků  / Věda je zábava

 

 

 

 

 

Období Datum Název akce Forma Na starosti Poznámky
Červen

 

 

 

 

 

1.6. úterý Den dětí s překvapením (bubnování)

 

Školní aktivity

 

všichni  
4.6. pátek Školní focení externí služba Luci Dobrovolné přihlášení i pro nedocházející
10.6. čtvrtek

od 15:30

Třídní schůzka

Pro rodiče nově přijatých dětí

kolektivní setkání s rodiči všichni  
14.-18-6. Můj táta Týdenní projekt + dárek Jana Den otců – neděle 20.6.
24.6. čtvrtek Loučení s předškoláky – piknik

Přespávání v MŠ

Školní slavnost 15:30 všichni  
29.6. úterý Výlet – Botanicus Ostrá Školní výlet všichni  

 

         
Do 30.6. Zdraví na talíři VV soutěž Miru + Luci Včas odeslat
Přerušení provozu mateřské školy 12. 7. – 31. 8.2021
Přípravný týden a sanitární úklid pro zaměstnance MŠ 24. 8. – 28 8. 2021
Zahájení školního roku 2021/2022 v pondělí 1. 9. 2021